css templates

Propozície Kúpeľný duatlon Trenčianske Teplice 2019


ŠTATÚT PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – majstrovstvá SR v šprint duatlone a slovenský pohár všetkých kategórií (okrem nádejí C).

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

Email: pkralik@fcconsult.sk
www.kupelny-duatlon.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Trenčianske Teplice, námestie pred Hotelom Slovakia

DÁTUM KONANIA:

Nedeľa, 22. 9. 2019

ŠTARTY:

9:30 starší žiaci a HOBBY
11:00 mladší žiaci
12:00 nádeje A
12:30 nádeje B
12:45 nádeje C
14:30 šprint duatlon (všetky kategórie)  

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Starší žiaci a hobby:

8:00-9:00 prezentácia
8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
9:25 výklad trate
9:30 ŠTART
13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
13:30 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií, nádejí a HOBBY 

Mladší žiaci:

8:00-9:00 prezentácia
8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
10:55 výklad trate
11:00 ŠTART
13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
13:30 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií, nádejí a HOBBY 

Nádeje A:

8:00-9:00 prezentácia
8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
11:55 výklad trate
12:00 ŠTART
13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
13:30 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií, nádejí a HOBBY 

Nádeje B:

8:00-9:00 prezentácia
8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
12:25 výklad trate
12:30 ŠTART
13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
13:30 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií, nádejí a HOBBY 

Nádeje C:

8:00-9:00 prezentácia
8:45-9:15 ukladanie vecí do depa
12:40 výklad trate
12:45 ŠTART
13:00-13:30 vyberanie vecí z depa
13:30 vyhlásenie výsledkov žiackych kategórií, nádejí a HOBBY 

Šprint duatlon všetkých vekových kategórií:

9:00-13:30 prezentácia
13:45-14:15 ukladanie vecí do depa
14:25 výklad trate
14:30 ŠTART
15:40-16:20 vyberanie vecí z depa
16:45 vyhlásenie výsledkov šprint duatlonu všetkých vekových kategórií 

Prezentácia pre všetky kategórie bude možná aj v sobotu 21. 9. 2019 v areáli pretekov v čase od 17. do 19. hodiny.

TRATE:

STARŠÍ ŽIACI A HOBBY:

Beh č. 1: 3 km
Cyklistika: 10 km
Beh č. 2: 2 km

MLADŠÍ ŽIACI:

Beh č. 1: 2 km
Cyklistika: 6 km
Beh č. 2: 1 km

NÁDEJE A, B, C:

Mobirise

ŠPRINT DUATLON:

Beh č. 1: 5 km
Cyklistika: 20 km
Beh č. 2: 2,5 km

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

RIADITEĽ PODUJATIA:

Ing. Peter Králik
pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Ing. Zuzana Ježíková, PhD.

HLAVNÝ ROZHODCA:

Karol Moravčík

TECHNICKÝ DELEGÁT:

Jozef Drahovský

ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a pripísaná úhrada do:Žiaci a nádejeDorastenci, juniori a hobby Muži a ženy
20. augusta 2019
5 €
10 €15 €
3. septembra 2019
7 €12 €20 €
17. septembra 2019
10 €15 €25 €
Po 17. septembri 2019 a na mieste

15 €20 €30 €


(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Štartovné je možné uhradiť prevodom na doleuvedený účet alebo prostredníctvom platobnej brány STÚ (vrátane platby platobnou kartou).

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára. To sa musí uskutočniť najneskôr do 17. 9. 2019. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky "štartovné" najneskôr do začiatku konania pretekov. V odôvodnených prípadoch môže organizátor presunúť zaplatené štartovné na nasledujúci ročník pretekov.

Číslo účtu na úhradu štartovného - IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej brány STÚ je platba pripísaná v prospech organizátora v priebehu niekoľkých minút, v prípade úhrady prevodom z bankového účtu pretekára na účet organizátora je platba v prospech organizátora pripísaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ je platba realizovaná z účtu pretekára vedeného vo VÚB, tak je to spravidla v ten istý deň).

Online registrácia konči 19.9.2019 o 19:00.

Registrácia na mieste bude možná v prípade, ak budú ešte voľné miesta. V tomto prípade však nie je zaručený kompletný obsah štartového balíčka.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie v absolútnom poradí Šprint duatlon muži Šprint duatlon ženy.

MužiŽeny
1. MIESTO
150 €
100 €
2. MIESTO
100 €
75 €
3. MIESTO
75 €
50 €
4. MIESTO

50 €5. MIESTO

30 €
Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny od organizátora a jeho partnerov.

USTANOVENIA:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník berie na vedomie, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

Jazda v háku (drafting) je povolená pre všetky kategórie.

Priemerná teplota vzduchu sa očakáva od 16 - 22 stupňov.

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK:

originálne štartové číslo s menom pretekára (pre všetkých prihlásených s uhradeným štartovným do 16. 9. 2019), sada štartových čísiel, medaila pre všetkých, ktorí dokončia preteky, občerstvenie na trati a v cieli, reklamné predmety partnerov podujatia, sladké prekvapenie z Trenčianskych Teplíc.

KATEGÓRIE:

podľa roku narodenia

Nádeje C:

2012 a mladší

Nádeje B:

2010-2011

Nádeje A:

2008-2009

Mladší žiaci:

2006-2007

Starší žiaci:

2004-2005

Hobby

2005 a starší

KATEGÓRIE ŠPRINT DUATLON:

Dorastenci a dorastenky: 

2003-2002

Juniori a juniorky:

 2001-2000

Muži (abs. poradie):

2003 a starší

Ženy (abs. poradie):

2003 a staršie

Veteráni 1:

1979 - 1970

Veteráni 2:

1969 - 1960

Veteráni 3:

1959 a starší

Veteránky 1: 

1979 - 1970

Veteránky 2:

1969 a staršie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.