bootstrap html templates

Propozície Kúpeľný duatlon Trenčianske Teplice 2024


ŠTATÚT PODUJATIA:

Z poverenia a za podpory Slovenskej triatlonovej únie – Slovenský pohár v duatlone všetkých vekových kategórií.

USPORIADATEĽ: 

Trinity Triathlon Team o.z.
Záhradnícka 34
821 08 Bratislava
IČO: 42268095

Email: pkralik@fcconsult.sk
www.kupelny-duatlon.sk
www.3nt.sk

MIESTO KONANIA:

Trenčianske Teplice, námestie pred Hotelom Slovakia

DÁTUM KONANIA:

Sobota, 28. 9. 2024

ŠTARTY:

7:50 mladší žiaci
8:30 starší žiaci a HOBBY
10:10 šprint
13:30 nádeje C
13:45 nádeje B
14:00 nádeje A  

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Mladší žiaci:

7:00 - 7:30 prezentácia
7:10 - 7:40 ukladanie vecí do depa
7:45 výklad trate
7:50 ŠTART
9:20 - 9:35 vyberanie vecí z depa
12:45 vyhlásenie výsledkov mladších žiakov 

Starší žiaci a HOBBY:

7:00 - 7:30 prezentácia
7:10 - 7:40 ukladanie vecí do depa
8:25 výklad trate
8:30 ŠTART
9:20 - 9:35 vyberanie vecí z depa
12:45 vyhlásenie výsledkov starších žiakov a HOBBY 

Šprint:

7:00 - 9:30 prezentácia
9:40 - 10:00 ukladanie vecí do depa
10:05 výklad trate
10:10 ŠTART
12:00 - 12:25 vyberanie vecí z depa
12:45 vyhlásenie výsledkov šprintu 

Nádeje C:

7:00 - 13:00 prezentácia
12:50 - 13:15 ukladanie vecí do depa
13:25 výklad trate
13:30 ŠTART
14:10 - 14:30 vyberanie vecí z depa
14:45 vyhlásenie výsledkov nádejí 

Nádeje B:

7:00 - 13:00 prezentácia
12:50 - 13:15 ukladanie vecí do depa
13:40 výklad trate
13:45 ŠTART
14:10 - 14:30 vyberanie vecí z depa
14:45 vyhlásenie výsledkov nádejí 

Nádeje A:

7:00 - 13:00 prezentácia
12:50 - 13:15 ukladanie vecí do depa
13:55 výklad trate
14:00 ŠTART
14:10 - 14:30 vyberanie vecí z depa
14:45 vyhlásenie výsledkov nádejí 

TRATE:

STARŠÍ ŽIACI A HOBBY:

Beh č. 1: 3 km (3 kolá)
Cyklistika: 10 km (1 kolo)
Beh č. 2: 2 km (2 kolá)


MLADŠÍ ŽIACI:

Beh č. 1: 2 km (2 kolá)
Cyklistika: 6 km (1 kolo)
Beh č. 2: 1 km (1 kolo)

ŠPRINT DUATLON:

Beh č. 1: 5 km (2 kolá)
Cyklistika: 20 km (2 kolá)
Beh č. 2: 2,5 km (1 kolo) V protismere!


DEPO pre šprint, starších žiakov, mladších žiakov a hobby:

Mobirise


NÁDEJE A, B, C:

Mobirise


DEPO pre nádeje A, B, C:

Mobirise

(Poznámka: dĺžky tratí sa podľa pravidiel pravidiel STÚ môžu líšiť v rozpätí max. ± 5%)

SÚŤAŽNÝ VÝBOR:

TECHNICKÝ DELEGÁT:

Marián Czina

HLAVNÝ ROZHODCA:

Zuzana Szabóová

RIADITEĽ PODUJATIA:

Peter Králik
pkralik@fcconsult.sk

HLAVNÝ USPORIADATEĽ:

Zuzana Kubová

ROZHODCOVIA:


ŠTARTOVNÉ:

Registrácia a pripísaná úhrada do:Žiaci a nádejeDorastenci, juniori a hobby Muži a ženy
27. augusta 2024
10 €
20 €30 €
10. septembra 2024
15 €25 €35 €
23. septembra 2024
20 €30 €40 €
Po 23. septembri 2024 a na mieste

25 €40 €50 €


(Poznámka: pre pretekárov bez platnej licencie STÚ sa štartovné zvyšuje o poplatok za jednorazovú licenciu)

Štartovné je možné uhradiť prevodom na doleuvedený účet alebo prostredníctvom platobnej brány STÚ (vrátane platby platobnou kartou).

Zaplatené štartovné sa nevracia, je ho však možné previesť na iného pretekára v danom roku pretekov. To sa musí uskutočniť najneskôr do 24. 9. 2024. Prípadný rozdiel vo výške prevádzaného štartovného a štartovného nového pretekára treba doplatiť do správnej výšky podľa tabuľky „štartovné“ najneskôr do začiatku konania pretekov.
Prevod štartovného na ďalší ročník pretekov nie je možný.

Preto doporučujeme si uzavrieť komerčné poistenie pre prípad, že sa z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť zúčastniť pretekov.

Číslo účtu na úhradu štartovného - IBAN: SK85 0200 0000 0017 6125 2055

Do poznámky treba uviesť meno, priezvisko a rok narodenia.

Prihlášky budú akceptované až po pripísaní štartovného na účet organizátora. V prípade úhrady prostredníctvom platobnej brány STÚ je platba pripísaná v prospech organizátora v priebehu niekoľkých minút, v prípade úhrady prevodom z bankového účtu pretekára na účet organizátora je platba v prospech organizátora pripísaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň (pokiaľ je platba realizovaná z účtu pretekára vedeného vo VÚB, tak je to spravidla v ten istý deň).

Online registrácia konči 25.9.2024 o 19:00.

Registrácia na mieste bude možná v prípade, ak budú ešte voľné miesta. V tomto prípade však nie je zaručený kompletný obsah štartového balíčka.

PRIZE MONEY:

Umiestnenie v absolútnom poradí Šprint duatlon muži a Šprint duatlon ženy.

MužiŽeny
1. MIESTO
150 €
100 €
2. MIESTO
100 €
75 €
3. MIESTO
75 €
50 €
4. MIESTO

50 €5. MIESTO

30 €
Pre prvých troch v každej kategórii sú pripravené vecné ceny od organizátora a jeho partnerov.

SÚHLAS PRIHLÁSENÝCH PRETEKÁROV S PODMIENKAMI PRETEKOV:

Podujatie sa koná podľa platných pravidiel STÚ a týchto propozícií. Prihlásením sa na podujatie každý účastník súhlasí s tým, že sa pretekov zúčastňuje na vlastné riziko a vlastnú zodpovednosť, oboznámil sa s pravidlami STÚ a propozíciami týchto pretekov, je zdravý, absolvoval potrebnú lekársku prehliadku u športového lekára adekvátnu k daným pretekom, dáva svoj neodvolateľný súhlas na zverejnenie obrazovej a zvukovej dokumentácie (fotografie a videozáznam) z podujatia, na ktorých je zachytený a zároveň súhlasí s ich využitím na marketingové účely podujatia a jeho partnerov a takisto je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky a riadiť sa pokynmi polície a usporiadateľov podujatia. Prihlásením sa na podujatie každý účastník v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v jeho platnom znení dáva svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre účely vedenia evidencie účastníkov podujatia organizátorovi podujatia a sprostredkovateľom zabezpečujúcim prihlasovanie a spracovanie výsledkov podujatia, a taktiež vyhlasuje, že uvádza svoje vlastné osobné údaje, alebo údaje osoby, ktorá mu k uvedeniu údajov dala písomný súhlas, alebo osoby, ktorej je zákonným zástupcom. Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekárov na podujatí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nutných technických zmien oproti propozíciám podujatia z dôvodu nepredvídateľných okolností. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií v prípade dohody s technickým delegátom a hlavným rozhodcom.

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK:

sada štartových čísiel, medaila pre všetkých, ktorí dokončia preteky, občerstvenie na trati a v cieli, reklamné predmety partnerov podujatia, sladké prekvapenie z Trenčianskych Teplíc.

KATEGÓRIE:

podľa roku narodenia

Nádeje C:

2017 a mladší

Nádeje B:

2015-2016

Nádeje A:

2013-2014

Mladší žiaci:

2011-2012

Starší žiaci:

2009-2010

Hobby

2008 a starší

KATEGÓRIE ŠPRINT DUATLON:

Dorastenci a dorastenky: 

2007-2008

Juniori a juniorky:

 2005-2006

Muži (abs. poradie):

2008 a starší

Ženy (abs. poradie):

2008 a staršie

Muži: 

2004 - 1985

Veteráni 1:

1984 - 1975

Veteráni 2:

1974 - 1965

Veteráni 3:

1964 a starší

Ženy:

2004 - 1985

Veteránky 1: 

1984 - 1975

Veteránky 2:

1974 - 1965

Veteránky 3: 

1964 a staršie

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.